Anfora Creative

9 Adımda Kriz Yönetimi Nasıl Yapılır?

Kriz beklenmedik, aniden gelişen, hızlı hareket eden ve her hangi bir hazırlık yapılmadan karşı karşıya kalınan ve markalar için iyi değerlendirilmezse çöküş, iyi değerlendirilirse bir fırsat anlamına gelebilen kriz yönetimi gerektiren bir durumdur.

Tüm markaların ortak bir noktası bulunmaktadır. Markalar sürekli kabuğunu zorlayıp yeni yollar arayarak zaman içinde değişime uğramaktadırlar. Bu değişime ayak uydurabilen markalar, kendileri için çok önemli hale gelen geçiş noktasını aşabilmektedir.

Kriz yönetimi, olabilecek sorunların önceden tespit edilmesi, önlenmesi ya da sonuçlarının sınırlandırılmasına yönelik adımlar atmak yerine, beklenmedik bir krizin ortaya çıktığı anda tepki gösterilmesidir.

9 Adımda Kriz Yönetimi Nasıl Yapılır ?

Kriz yönetiminde önemli olan krizden kaçmak ya da krizi çözmek değil, krizi ortaya çıkmadan önlemek veya krizi başarıya dönüştürmektir. Bununla beraber, markaların dışından gelen ve öngörülemeyen çevresel etmenlerle, doğal afet, siyasal, ekonomik ve teknik sebeplerle ortaya çıkan krizi zamanında, gerekli yönetsel ve akılcı önlemler alarak ve bunları başarıyla uygulayarak yönetmek, kriz yönetiminde oldukça önemli bir yere sahiptir.

1- Problem üzerinde odaklanmak için günlük işlerle ilgilenen bir kriz ekibinin oluşturulması

Bilgi akışı kriz ekibi tarafından merkezi hale getirilmelidir ve kontrol edilmelidir. Seçilmiş sözcüler bulunmalıdır. Medyaya sadece seçilmiş ve iyi hazırlanmış sözcülerin bilgi vermesi gerekir. Sözcüler gelişmekte olan markanın imajı ve imaj stratejisi konusunda çalışmalıdır.

2-Marka imajını belirleyin

İmaj öyle bir şey olmalıdır ki, yalnızca marka yönetimi açısından değil, aynı zamanda krizden büyük bir yorgunlukla çıkmış olan yönetim ekibinin ve çalışanlarının sade bir dille anlayabileceği kadar kesin ve anlaşılır olmadır.

3-En kötü senaryolara göre bir stratejinin belirlenmesi

Olabilecek en kötü şeyler düşünülmeli ve bunlara göre markaya uygun bir strateji seçilmelidir.

Seçilen stratejinin hangi medya kanallarında yoğunlaşılarak aktarılacağına karar verilmelidir.

4-Baskıları gözetmeksizin içeriğe odaklanmak

Medya için problemi uygun bir perspektife yerleştirmek gerekir. Anlatılmak istenen hikaye

medyanın ve hedef kitlenin kafasını karıştırırken onlara mantıklı gelecek şekilde konu başlıklarına yerleştirilmelidir.

5-Potansiyel müttefiklerinizi bilin ve onlarla görüşün

Kriz sırasında işbirliği yapabileceğiniz ulusal ve özel grupları tanıyın ve destek grubunuzu oluşturun.

6- Mesajların iletileceği iletişim kanallarını belirleyin

Kriz gibi zor günlerde iletişim kurmak şarttır. İletişim kanalları, duygularının ve düşüncelerinizi marka içine ve dışına taşımanın tek yoludur. Hangi mesajların iletilmeye layık olup, hangilerinin iletilmeye layık olmadığına lider-yönetici karar vermelidir. Bu iletişim tarzı markanın değer yargılarının bir aynası olacaktır. Bu da ancak ayrıntılara önem vermekle gerçekleşir.

7- Dijital medyadan faydalananın

Verilmek istenen mesaj doğru dijital pazarlama kampanyası ile milyonlarca kişiye az bir maliyet ile ulaşılabilir.

Hedef kitle belirleme ve markanın algı analizinin yapılmasına imkan veren dijital medya kanalları, e-posta ve sms pazarlama yönetimleri, Arama motoru reklamları, doğru sosyal medya kullanımı ile kriz yönetimi aşamasına büyük katkı sağlayacaktır.

8- Hedef kitlenizi unutmayın

Hedef kitlenizi, olası krizlerin önemsendiğinin ve gerekenin yapıldığına dair bilgilendirin. Böylece sizin sorumluklarınızı yerinize getirdiğinizi ve güvenilir olduğunuzun kanaatine varacaklardır.

9- Krizin olumlu etkilerini belirleyin

Bir kriz sonrası meydana gelebilecek yönleri araştırın ve güçlendirin. Ekibinize onlarla gurur duyduğunuzu ve birinci sınıf bir organizasyon oluşturabilmeyi tekrar kanıtladıklarını söyleyin.

Kişisel çabaları vurgulayın. Bunu genel olarak belirtmektense herkesin yaptığı işi ayrı ayrı belirtin. Bunun için iyi iş başardın şeklinde yazılı bir mesaj göndermek yeterli değildir.

Övgüden önce dikkat edilecek en önemli nokta kimin ne yaptığını iyi bilmektir. Krizin bir bölümünün giderilmesine birçok kişi katkıda bulunmuşsa her birinin çabasını takdir edin.